LANDSCHAPPEN landscapes

English

uit: "Carla Roelofs en de essentie van het landschap" in de rubriek "Kunstkeuze" van Piet Augustijn in De Dordtenaar van 1 september 1999.

"Landschappen en portretten zijn de genres waarmee Carla Roelofs zich bezighoudt. De schilderkunstige aspecten, zoals verfbehandeling, compositie, kleur, lijn en vlak spelen in al haar werk een dominante rol. Een landschap is niet zelden aanleiding voor het in gang zetten van het creatieve proces. De eigen beleving van zo'n landschap staat daarbij voorop. Dit komt tot uiting in sterk persoonlijke kleurkeuzes en een expressionistische wijze van schilderen. Grote vlakken en veel aandacht voor de vorm resulteren over het algemeen in uiterst gereduceerde werken, waarin alleen plaats is voor de essentie, voor datgene waar het volgens Roelofs in een landschap om gaat."

 

Haut-Provence Haut-Provence

 

 

Willow Creek Road Willow Creek Road

Zonder titel Without title

Willows titel Willows

 

 

 

Europese stranden European beaches

Frankrijk France

Côte d' Armor

Ierland Ireland

Dingle

Portugal Portugal

Nazaré

Nederland the Netherlands

Terschelling

Spanje Spain

Cadiz

samengesteld schilderij van 25 kleine doeken, 5 series van 5

 

 

 

 

“Dordrecht vanuit een ander perspectief” “Dordrecht from another perspective”

De Rivier I The River

De Rivier II The River

De Werf I The Wharf

De Werf II The Wharf

'Hier, op dit eiland, 
Dat sinds lang geen eiland meer is:
drie bruggen, twee tunnels,
heb ik alles zich af zien spelen
wat zich op aarde maar afspelen kan.

In dit kleine pannekoekplatte driehoekje
tussen Willemsdorp, Kop van 't Land en Groothoofd'.

C. Buddingh'
Verzen van een Dordtse Chinees.

 

 


Quotes (English)

From: "Carla Roelofs and the essence of the landscape"in the colomn "Choice of Art" by Piet Augustijn in newspaper De Dordtenaar of September 1st 1999.

"Landscapes and portraits are the genres with which Carla Roelofs occupies herself. The aspects of the art of painting, such as treatment of paint, composition, colour, line and space play a prominent part in all her work. A landscape is often the occasion for a start of the creative process. The personal experience of such a landscape is prominent in this process. This is expressed in an outspoken personal choice of colour and an expressionistic way of painting. Large spaces and much attention to shape generally result in very reduced work, in which there is merely room for the essence - for what a landscape is about according to Carla Roelofs."