PORTRETTENportraits

English

uit: "Carla Roelofs en de essentie van het landschap" in de rubriek "Kunstkeuze" van Piet Augustijn in De Dordtenaar van 1 september 1999.

"Landschappen en portretten zijn de genres waarmee Carla Roelofs zich bezighoudt. De schilderkunstige aspecten, zoals verfbehandeling, compositie, kleur, lijn en vlak spelen in al haar werk een dominante rol. "

"Net als bij de landschappen is in de portretten niet de herkenbaarheid het belangrijkst (uitgezonderd natuurlijk de werken, die in opdracht worden gemaakt), maar gaat het om het karakter van de afgebeelde persoon. Meer dan eens wordt dat gekoppeld aan een eigen interpretatie, zoals in de reeks over dementie."

 

La vieillesse
The old age

 

 

Catrien
Catrien

 

 

Winter aan zee
Winter at sea

 

 

Beachlife in Ayr Beachlife in Ayr

Beachlife in Ayr Beachlife in Ayr

 

 

Noordwijk aan zee Noordwijk at sea

 

 

"Grote Portretten Galerij" Pictura

Marry, "Koningin van de Markt" Marry, "Queen of the Market"

 

 


Opdracht: Kinderen van As Assigment: Children van As


Opdracht: Kinderen Güttenberg Assigment: Children Güttenberg


Opdracht: Kinderen Roelofs-Goldberg Assigment: Children Roelofs-Goldberg


Opdracht: Kinderen Güttenberg
(17 jaar later) Assigment: Children Güttenberg
(17 years later)

 

 


Quotes (English)

From: "Carla Roelofs and the essence of the landscape"in the colomn "Choice of Art" by Piet Augustijn in newspaper De Dordtenaar of September 1st 1999.

"Landscapes and portraits are the genres with which Carla Roelofs occupies herself. The aspects of the art of painting, such as treatment of paint, composition, colour, line and space play a prominent part in all her work. "

"Just as with landscapes, in portraits recognition is not the most important thing (except, of course, in works made on assignment ), but it is the character of the portrayed person that matters. Often this is coupled with her own interpretation, as in the series about dementia "